รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ให้ผู้สนใจได้รับทราบ เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และประกอบการตัดสินใจในการลงทุนต่อไป

เอกสารรายงาน