center-left.png center-right.png
ผอ.เขตพื้นที่

นายสัญชัย พวงมาลี
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.
blank.gif blank.gif
รอง ผอ.เขต 2

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
081-707-0401


นายวิชาญ โพธิวิจิตร
081-851-2852


นายแสงชัย ธรรมนิยม
095-490-2507


นายเสถียร อ่วมพรหม
095-307-3482
081-2330744


นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น
085-703-2363


นายวินัย พรมแจ่ม
081-887-8790
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ระบบงานออนไลน์

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
วิธีสมัครสมาชิกและโทรศัพท์เขต 2
เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเว็บไซต์
1) ผู้สมัครต้องใช้ชื่อที่บ่งบอกตัวตนเป็นภาษาอังกฤษ
2) ผู้สมัครต้องระบุที่อยู่จริงเป็นภาษาไทย
3) ผู้สมัครโทรถึง 081-233-0744 เพื่ออนุมัติ
***เข้าระบบไม่ได้ติดต่อ
โทร. 081-233-0744

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-707-0401
นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
085-703-2363
นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
084-801-4099
กลุ่มนิเทศฯ
081-233-0745
นายอภิชิต ประสมทอง
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
081-233-0742
นายวิชาญ โพธิวิจิตร
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-851-2852
นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
086-934-0859
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
081-233-0741
นายเสถียร อ่วมพรหม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-307-3482
นายณัฐวุฒิ นกนวล
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
081-379-8687
กลุ่มอำนวยการ
056-531-356
088-586-5502
Fax 056-531-171
นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-887-8790
นางนุชรี ทองไทย
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
081-284-4504
กลุ่มนโยบายและแผน
056-531-408
081-233-0743
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
081-233-0743
นายแสงชัย ธรรมนิยม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-490-2507
นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-282-8808
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
081-233-0744
นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวตสอบภายใน
086-441-6918
หน่วยตรวจสอบภายใน
088-586-5503
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เมนู
blank.gif blank.gif
ผู้กำลังออนไลน์
bullet.gif บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

bullet.gif สมาชิกออนไลน์: 0

bullet.gif สมาชิกทั้งหมด: 108
bullet.gif สมาชิกใหม่: finance
blank.gif blank.gif
เว็บลิ้งก์

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เว็บไซต์เครือข่ายเขต 2


purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ช่องทางเรื่องร้องเรียน

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เว็บข่าวสาร

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Go to DLIT
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เว็บดีมีประโยชน์


purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ต้องปรับปรุงเรียนอังกฤษทั้งระบบ
นายกฯ ฝาก ศธ.เร่งสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วนเรื่องการปฏิรูปการศึกษา พร้อมย้ำจะต้องปรับการเรียนภาษาอังกฤษทั้งระบบ เชื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำเด็กเมือง ชนบท พร้อมแนะให้เด็กหัดทำข้อสอบอัตนัยทุกวัน “ปลัด ศธ.” เตรียมทำสรุปข้อสั่งการส่งให้องค์กรหลักดำเนินการต่อไป
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ขรก. ค้านแต่งตั้ง ศธ.จังหวัด หลังมีพฤติกรรมส่อทุจริต
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) นายชาคริต พิมพ์หล่อ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อคัดค้านการได้มาของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2560
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
นายกฯ จี้ศธ. ยกเครื่องระบบผลิตครู – สั่งสพฐ.ปรับหลักสูตร ให้ม.3 ฝึกอาชีพช่วงปิดเทอม
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ศธ. ไปดูเรื่องการผลิตและพัฒนาครู ซึ่งนายกฯ ได้รับทราบข้อมูลการผลิตและพัฒนาครูของประเทศสิงคโปร์ พบ ว่ามีสถาบันผลิตครูเพียงแห่งเดียว ทำให้การผลิตครูมีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ขณะที่ประเทศไทยมีสถาบันผลิตครูที่หลากหลาย แต่จะสามารถทำให้มีมาตรฐานเดียวกันแบบประเทศสิงคโปร์ได้หรือไม่ ดังนั้นจึงขอให้คุรุสภาไปดำเนินการ ซึ่งคุรุสภา รับว่า ได้เตรียมการจัดทำมาตรฐานครูชุดใหม่ โดยรัฐมนตรีว่าการศธ. ขอให้คุรุสภาเร่งดำเนินการจัดทำมาตรฐาน ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายใน 2 เดือนนี้ จากนั้น ส่งให้สถาบันผลิตครูดำเนินการตาม ซึ่งต่อไปสถาบันผลิตครูจะต้องสอนตามกรอบที่คุรุสภากำหนด ไม่ใช่คิดเองแล้วนำมาเทียบอย่างที่ผ่านมา
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เล็งจัดสอบครูผู้ช่วยแบบใหม่
"หมอธี" เผยเตรียมหารือ ก.ค.ศ.หาวิธีจัดสอบครูผู้ช่วยรูปแบบใหม่ เพื่อได้ครูมีคุณภาพ เกิดความเป็นธรรม ป้องกันทุจริต ชี้ใช้ช่องคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 16/2560 ปรับปรุง เหตุข้อสอบเน้นแนวปฏิบัติระเบียบข้าราชการมากไป แต่เนื้อหาวิชาเอกมีสัดส่วนน้อย "ทีดีอาร์ไอ" แนะให้ยึดการจัดสอบบรรจุแบบ ก.พ.
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา
การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) คือการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้แก่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนในสายวิชาชีพ เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษา ทั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพร้อมกัน
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ทปอ.ได้ข้อสรุปชัดคัดเลือกเข้ามหา'ลัย
ได้ข้อสรุประบบคัดบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาปี 61 “สุชัชวีร์” เผยเด็กอยู่ครบชั้น 1 คน 1 สิทธิ์ แบ่งเป็น 5 รูปแบบ โดยเฉพาะรับตรงร่วมเลือกได้ 4 สาขาวิชาไม่มีลำดับ ส่วนแอดมิชชั่นกลางเลือกได้ 4 วิชาเช่นกันแต่มีลำดับ โดยปฏิทินสอบเริ่มปลาย ก.พ. และเสร็จสิ้นก่อน 12 เม.ย. คะแนน GAT/PAT ใช้ได้ 2 ปีเหมือนเดิม ประกาศรายละเอียดวิชาเฉพาะผ่านเว็บไซต์พร้อมกัน 1 มิ.ย.นี้
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ศธ.ลุยจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญใหม่ทันที
วันนี้( 6 เม.ย.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)เปิดเผยว่า ตามที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 นั้น ในวันที่ 7 เม.ย.นี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ.ได้เรียกประชุมผู้บริหาร ศธ.เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานตามที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำหนดไว้ โดยมีงานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ซึ่งระบุไว้ในหมวดที่ 16 การปฏิรูปประเทศ คือ ให้คณะรัฐมนตรี(ครม.)แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการศึกษา และจัดทำข้อเสนอแนะ และร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จและเสนอต่อ ครม.ภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่ง รมว.ศธ.ต้องการได้ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจปัญหาการศึกษาไทย มาเป็นกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
centerb-left.png centerb-right.png