center-left.png center-right.png
ผู้บริหาร

นายวันชัย เกิดมีโภชน์
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
Krupey08@gmail.com
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
โครงสร้างเขต2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ผู้กำลังออนไลน์
bullet.gif บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

bullet.gif สมาชิกออนไลน์: 0

bullet.gif สมาชิกทั้งหมด: 110
bullet.gif สมาชิกใหม่: supervisor
blank.gif blank.gif
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.
blank.gif blank.gif
รอง ผอ.เขต 2

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
081-707-0401
saouthai99@gmail.com


นายแสงชัย ธรรมนิยม
095-490-2507
S.thamniyom19@gmail.com


นายเสถียร อ่วมพรหม
095-307-3482
081-2330744
EMail:


นายวินัย พรมแจ่ม
081-887-8790
EMail:


นายวิทยา เอี้ยงหมี
061-541-9455
Wittaya.ut2@gmail.com
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ระบบงานออนไลน์purple-btm-left.png purple-btm-right.png
วิธีสมัครสมาชิกและโทรศัพท์เขต 2
เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเว็บไซต์
1) ผู้สมัครต้องใช้ชื่อที่บ่งบอกตัวตนเป็นภาษาอังกฤษ
2) ผู้สมัครต้องระบุที่อยู่จริงเป็นภาษาไทย
3) ผู้สมัครโทรถึง 081-233-0744 เพื่ออนุมัติ
***เข้าระบบไม่ได้ติดต่อ
โทร. 081-233-0744

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-707-0401
saouthai99@gmail.com
นายแสงชัย ธรรมนิยม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-490-2507
S.thamniyom19@gmail.com
นายเสถียร อ่วมพรหม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-307-3482
นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-887-8790
นายวิทยา เอี้ยงหมี
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
Wittaya.ut2@gmail.com

นายปราโมทย์ ว่องวิกย์การ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
080-8408549
กลุ่มอำนวยการ
056-531-356
088-586-5502
Fax 056-531-171
นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวตสอบภายใน
086-441-6918
หน่วยตรวจสอบภายใน
088-586-5503
นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-282-8808
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
081-233-0744
utt2.go.th@gmail.com
นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
084-801-4099
tirayut168@yahoo.com
กลุ่มนิเทศฯ
081-233-0745
นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
086-934-0859
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
081-233-0741
ranjuan1@hotmail.com
นางวรลักษณ์ ปัทมเบญจกุล
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
080-1175845
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เมนู
blank.gif blank.gif
เว็บลิ้งก์

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ช่องทางเรื่องร้องเรียน

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เว็บข่าวสาร
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Smart ICT

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
"หมอธี"ชงบายพาสเงินมื้อเที่ยงเด็กถึงโรงเรียน
วันนี้ (16 ก.ค.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า จากการที่ นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ มอบหมายให้ สกศ. ศึกษาแนวทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน นั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ระนอง และศรีสะเกษ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค และประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ 3 จังหวัดดังกล่าว และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา ซึ่งค้นพบประเด็นปัญหาสำคัญประการหนึ่ง คือ การโอนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อโครงการอาหารกลางวันยังล่าช้า โดยพบว่าหลังจากเปิดภาคเรียนไปแล้วระยะหนึ่ง มีสถานศึกษาจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ส่งผลกระทบต่อการได้รับอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ซึ่งต้องเร่งแก้ไขจัดอาหารกลางวันให้เพียงพอต่อความต้องการของเด็กนักเรียน
เลขาธิการ สกศ. กล่าวต่อไปว่า ตนได้เสนอรายงานผลการศึกษาดังกล่าวต่อ รมว.ศึกษาธิการแล้ว ซึ่ง นพ.ธีระเกียรติ ได้ให้ความเห็นชอบตามที่ สกศ.จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย 2 ประการ คือ 1.เสนอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) โอนเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อโครงการอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาโดยตรงในลักษณะการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน เพื่อให้สถานศึกษาได้รับงบอุดหนุนอาหารกลางวันทันต่อการเปิดภาคเรียน และ 2.หาก สถ. ไม่สามารถโอนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโดยตรงได้ก็ควรเร่งพิจารณากำหนดมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันดังกล่าว เพื่อให้สามารถโอนเงินได้ทันตามกำหนดก่อนเปิดภาคเรียนทุกสถานศึกษา ทั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้สั่งการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) เร่งดำเนินการประสานไปยัง สถ. เพื่อร่วมกันหาทางออกดีที่สุดโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ตัวเด็กจะได้รับเป็นสำคัญ
“นอกจากประเด็นด้านงบประมาณเงินอุดหนุนอาหารกลางวันแล้ว สิ่งสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำเป็นต้องเร่งรัดเป็นพิเศษ คือการให้ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพของอาหาร ต้องใส่ใจอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพอาหารในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างจริงจัง ควรมีนักจัดการด้านอาหารและโภชนาการดูแลอย่างใกล้ชิด และควรบรรจุงานอาหารและโภชนาไว้ในแผนพัฒนาพื้นที่ระดับท้องถิ่น ตระหนักถึงการลงทุนด้านโภชนาการเพื่อเสริมสร้างลักษณะเด็กที่สมวัย ไม่ผอม เตี้ย อ้วน อีกต่อไป” ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าว.ที่มา เดลินิวส์ออนไลน์purple-btm-left.png purple-btm-right.png
centerb-left.png centerb-right.png