center-left.png center-right.png
ผู้บริหาร

นายวันชัย เกิดมีโภชน์
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
Krupey08@gmail.com
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
โครงสร้างเขต2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ผู้กำลังออนไลน์
bullet.gif บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

bullet.gif สมาชิกออนไลน์: 0

bullet.gif สมาชิกทั้งหมด: 110
bullet.gif สมาชิกใหม่: supervisor
blank.gif blank.gif
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.
blank.gif blank.gif
รอง ผอ.เขต 2

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
081-707-0401
saouthai99@gmail.com


นายแสงชัย ธรรมนิยม
095-490-2507
S.thamniyom19@gmail.com


นายเสถียร อ่วมพรหม
095-307-3482
081-2330744
EMail:


นายวินัย พรมแจ่ม
081-887-8790
EMail:


นายวิทยา เอี้ยงหมี
061-541-9455
Wittaya.ut2@gmail.com
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ระบบงานออนไลน์purple-btm-left.png purple-btm-right.png
วิธีสมัครสมาชิกและโทรศัพท์เขต 2
เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเว็บไซต์
1) ผู้สมัครต้องใช้ชื่อที่บ่งบอกตัวตนเป็นภาษาอังกฤษ
2) ผู้สมัครต้องระบุที่อยู่จริงเป็นภาษาไทย
3) ผู้สมัครโทรถึง 081-233-0744 เพื่ออนุมัติ
***เข้าระบบไม่ได้ติดต่อ
โทร. 081-233-0744

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-707-0401
saouthai99@gmail.com
นายแสงชัย ธรรมนิยม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-490-2507
S.thamniyom19@gmail.com
นายเสถียร อ่วมพรหม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-307-3482
นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-887-8790
นายวิทยา เอี้ยงหมี
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
Wittaya.ut2@gmail.com

นายปราโมทย์ ว่องวิกย์การ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
080-8408549
กลุ่มอำนวยการ
056-531-356
088-586-5502
Fax 056-531-171
นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวตสอบภายใน
086-441-6918
หน่วยตรวจสอบภายใน
088-586-5503
นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-282-8808
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
081-233-0744
utt2.go.th@gmail.com
นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
084-801-4099
tirayut168@yahoo.com
กลุ่มนิเทศฯ
081-233-0745
นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
086-934-0859
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
081-233-0741
ranjuan1@hotmail.com
นางวรลักษณ์ ปัทมเบญจกุล
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
080-1175845
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เมนู
blank.gif blank.gif
เว็บลิ้งก์

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ช่องทางเรื่องร้องเรียน

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เว็บข่าวสาร
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Smart ICT

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
สั่ง "นิติบุคคล" เริ่มที่รร.ไม่พร้อม
ที่โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนหนึ่งที่มีการบริหารงานในรูปแบบนิติบุคคลที่ดี ซึ่งขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำลังจะดำเนินโครงการจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนนิติบุคคล หรือ Public school ที่ให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมบริหารจัดการ อีกทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำว่า การทำโครงการโรงเรียนนิติบุคคลต้องไม่ทำในโรงเรียนที่มีความพร้อม เนื่องจากมีผลลัพธ์ที่ดีอยู่แล้ว แต่ควรให้เริ่มจากโรงเรียนที่ไม่พร้อม และทำให้โรงเรียนเหล่านั้นมีความพร้อมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้ได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอิสระฯ ก็มีข้อเสนอในการดำเนินการโรงเรียนนิติบุคคล ซึ่งตนได้แจ้ง นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาแล้ว ว่าให้ยึดตามแนวทางที่นายกฯ สั่งการ นอกจากนี้นายกฯ ยังได้เน้นย้ำให้ ศธ.เร่งการพัฒนาครูและผู้เรียนมากกว่าการปรับโครงสร้างของกระทรวง โดยเฉพาะการนำเด็กอ่อนได้มาเรียนกับครูที่เก่งๆ ทั้งนี้ ได้มอบให้สภาการศึกษา (สกศ.) และปลัด ศธ.ไปดูเรื่องการพัฒนาครูให้มากขึ้น


นพ.ธีระเกียรติกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ คณะกรรมการอิสระฯ มีความเห็นว่า ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการศึกษาอยู่ 2 เรื่อง คือ ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และ คุณภาพทางการศึกษา แต่ตนมองว่าปัญหาการศึกษาของประเทศไทยมีแค่เรื่องของคุณภาพเท่านั้น ส่วนความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นเพียงสาเหตุ หากสามารถแก้ไขเหตุได้ ผลก็จะดีเอง ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานและเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับแนวหน้าของโลก โดยเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีการใช้นวัตกรรมและมุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยการนำรูปแบบสเต็มศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วย ดังนั้นตนจึงขอให้โรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์ ได้เป็นสถานศึกษาหลักที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดสงขลา


“นายกฯ พูดในเวทีการประชุมเขตเศรษฐกิจเอเปก ที่ประเทศเวียดนาม ว่า การเรียนการสอนสเต็มศึกษาจะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นโรงเรียนทุกแห่งจะต้องนำรูปแบบสเต็มศึกษามาใช้อย่างจริงจังให้มากขึ้นด้วย อีกทั้งโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ยังถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่นำสเต็มศึกษามาใช้แล้วเห็นผลสำเร็จ คือ คะแนนผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ทุกกลุ่มสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งสะท้อนว่าสเต็มศึกษามีส่วนให้การยกระดับการศึกษา” รมว.ศธ.กล่าว.


purple-btm-left.png purple-btm-right.png
centerb-left.png centerb-right.png