center-left.png center-right.png
ผู้บริหาร

นายวันชัย เกิดมีโภชน์
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
Krupey08@gmail.com
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
โครงสร้างเขต2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ผู้กำลังออนไลน์
bullet.gif บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

bullet.gif สมาชิกออนไลน์: 0

bullet.gif สมาชิกทั้งหมด: 110
bullet.gif สมาชิกใหม่: supervisor
blank.gif blank.gif
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.
blank.gif blank.gif
รอง ผอ.เขต 2

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
081-707-0401
saouthai99@gmail.com


นายแสงชัย ธรรมนิยม
095-490-2507
S.thamniyom19@gmail.com


นายเสถียร อ่วมพรหม
095-307-3482
081-2330744
EMail:


นายวินัย พรมแจ่ม
081-887-8790
EMail:


นายวิทยา เอี้ยงหมี
061-541-9455
Wittaya.ut2@gmail.com
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ระบบงานออนไลน์purple-btm-left.png purple-btm-right.png
วิธีสมัครสมาชิกและโทรศัพท์เขต 2
เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเว็บไซต์
1) ผู้สมัครต้องใช้ชื่อที่บ่งบอกตัวตนเป็นภาษาอังกฤษ
2) ผู้สมัครต้องระบุที่อยู่จริงเป็นภาษาไทย
3) ผู้สมัครโทรถึง 081-233-0744 เพื่ออนุมัติ
***เข้าระบบไม่ได้ติดต่อ
โทร. 081-233-0744

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-707-0401
saouthai99@gmail.com
นายแสงชัย ธรรมนิยม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-490-2507
S.thamniyom19@gmail.com
นายเสถียร อ่วมพรหม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-307-3482
นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-887-8790
นายวิทยา เอี้ยงหมี
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
Wittaya.ut2@gmail.com

นายปราโมทย์ ว่องวิกย์การ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
080-8408549
กลุ่มอำนวยการ
056-531-356
088-586-5502
Fax 056-531-171
นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวตสอบภายใน
086-441-6918
หน่วยตรวจสอบภายใน
088-586-5503
นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-282-8808
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
081-233-0744
utt2.go.th@gmail.com
นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
084-801-4099
tirayut168@yahoo.com
กลุ่มนิเทศฯ
081-233-0745
นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
086-934-0859
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
081-233-0741
ranjuan1@hotmail.com
นางวรลักษณ์ ปัทมเบญจกุล
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
080-1175845
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เมนู
blank.gif blank.gif
เว็บลิ้งก์

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ช่องทางเรื่องร้องเรียน

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เว็บข่าวสาร
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Smart ICT

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ขรก. ค้านแต่งตั้ง ศธ.จังหวัด หลังมีพฤติกรรมส่อทุจริต
นายชาคริตกล่าวว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุดดังกล่าวเป็นมีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา 8 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปี 2547 เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะกับตำแหน่งหน้าที่ หรือส่อไปในทางทุจริต ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ใดผู้หนึ่ง ได้รับประโยชน์จากการพิจารณาย้าย ส่งผลให้ตนและพวกได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าว โดยพวกตนได้ฟ้องร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบกลาง กับคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นคดีดำหมายเลขที่ อท.119/2559, อท.120/2559, อท.121/2559, อท.128/2559, อท.129/2559 นอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายรายอื่นฟ้องร้องเป็นคดีหมายเลขดำ อท.130/2559 และ อท.139/2559 โดยศาลได้เรียกเอกสารหลักฐานจากจำเลย ที่คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูลการประเมินศักยภาพของผู้ขอย้ายสายงานบริหารสถานศึกษา โดยระหว่างการพิจารณาคดีจำเลยก็ประวิงเวลาเพื่อ ตัดต่อถ้อยคำในเอกสารจริงที่เป็นหลักฐานในการพิจาณา ซึ่งตนกับพวกที่เป็นผู้ร้องต่อศาลมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเอกสารมีพิรุธ ซึ่งศาลได้เรียกให้จำเลยมาชี้แจงแล้ว หากไม่มากหรือดำเนินการใด ทางศาลก็ไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีอีกนายชาคริตกล่าวต่อว่า ในกรณีนี้บุคคลที่มีรายชื่อ ซึ่งเป็นจำเลยในคดีดังกล่าว กลับได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2560 ซึ่งเป็นผู้ที่มีประวัติถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมในทางทุจริต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ก็ไม่ควรดำรงตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งจะกระทบต่อสถานภาพสิทธิหรือหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงขอให้นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้ เพื่อประโยชน์และความยุติธรรมด้วยpurple-btm-left.png purple-btm-right.png
centerb-left.png centerb-right.png