center-left.png center-right.png
ผู้บริหาร

นายสัญชัย พวงมาลี
ผอ. สพป.อุทัยธานี เขต 2

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
โครงสร้างเขต2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ผู้กำลังออนไลน์
bullet.gif บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

bullet.gif สมาชิกออนไลน์: 0

bullet.gif สมาชิกทั้งหมด: 110
bullet.gif สมาชิกใหม่: supervisor
blank.gif blank.gif
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.
blank.gif blank.gif
รอง ผอ.เขต 2

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
081-707-0401


นายวิชาญ โพธิวิจิตร
081-851-2852


นายแสงชัย ธรรมนิยม
095-490-2507


นายเสถียร อ่วมพรหม
095-307-3482
081-2330744


นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น
085-703-2363


นายวินัย พรมแจ่ม
081-887-8790
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ระบบงานออนไลน์purple-btm-left.png purple-btm-right.png
วิธีสมัครสมาชิกและโทรศัพท์เขต 2
เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเว็บไซต์
1) ผู้สมัครต้องใช้ชื่อที่บ่งบอกตัวตนเป็นภาษาอังกฤษ
2) ผู้สมัครต้องระบุที่อยู่จริงเป็นภาษาไทย
3) ผู้สมัครโทรถึง 081-233-0744 เพื่ออนุมัติ
***เข้าระบบไม่ได้ติดต่อ
โทร. 081-233-0744

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-707-0401
นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
085-703-2363
นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
084-801-4099
กลุ่มนิเทศฯ
081-233-0745
นายอภิชิต ประสมทอง
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
081-233-0742
นายวิชาญ โพธิวิจิตร
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-851-2852
นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
086-934-0859
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
081-233-0741
นายเสถียร อ่วมพรหม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-307-3482
นายปราโมทย์ ว่องวิกย์การ
รก ผอ.กลุ่มอำนวยการ
080-8408549
กลุ่มอำนวยการ
056-531-356
088-586-5502
Fax 056-531-171
นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-887-8790
นางนุชรี ทองไทย
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
081-284-4504
กลุ่มนโยบายและแผน
056-531-408
081-233-0743
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
081-233-0743
นายแสงชัย ธรรมนิยม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-490-2507
นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-282-8808
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
081-233-0744
นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวตสอบภายใน
086-441-6918
หน่วยตรวจสอบภายใน
088-586-5503
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เมนู
blank.gif blank.gif
เว็บลิ้งก์

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ช่องทางเรื่องร้องเรียน

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เว็บข่าวสารpurple-btm-left.png purple-btm-right.png
Smart ICT

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
นายกฯ จี้ศธ. ยกเครื่องระบบผลิตครู – สั่งสพฐ.ปรับหลักสูตร ให้ม.3 ฝึกอาชีพช่วงปิดเทอม
“นอกจากนี้นายกฯ ยังปรารภว่าเด็กที่ประเทศสิงคโปร์มีเส้นทางการเรียนชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น โดยเด็กจะรู้ตัวว่า ควรจะเรียนอาชีวศึกษาหรือเรียนอุดมศึกษาและเลือกเรียนตามความถนัด ดังนั้นรัฐมนตรีว่าการศธ. จึงมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ. )ไปคิดมาตรการให้เด็กได้รู้เส้นทางการเรียนของตนเองตั้งแต่ต้น โดยมีแนวปฏิบัติใน 4 ข้อ คือ 1.ให้สพฐ.จัดระบบแนะแนว 2. ให้จัดทำหลักสูตร ให้เด็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ฝึกงานงานในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2เพื่อให้เด็กได้ทดลองว่า ชอบการทำงานดังกล่าวหรือไม่ 3.จัดให้มีระบบส่งเสริมอาชีพในโรงเรียน และ4.ให้โรงเรียนขยายโอกาสกลับมาเน้นสอนอาชีพมากขึ้น”นายกมลกล่าว
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
centerb-left.png centerb-right.png