center-left.png center-right.png
ผู้บริหาร

นายวันชัย เกิดมีโภชน์
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
โครงสร้างเขต2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ผู้กำลังออนไลน์
bullet.gif บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

bullet.gif สมาชิกออนไลน์: 0

bullet.gif สมาชิกทั้งหมด: 110
bullet.gif สมาชิกใหม่: supervisor
blank.gif blank.gif
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.
blank.gif blank.gif
รอง ผอ.เขต 2

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
081-707-0401


นายวิชาญ โพธิวิจิตร
081-851-2852


นายแสงชัย ธรรมนิยม
095-490-2507


นายเสถียร อ่วมพรหม
095-307-3482
081-2330744


นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น
085-703-2363


นายวินัย พรมแจ่ม
081-887-8790
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ระบบงานออนไลน์
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
วิธีสมัครสมาชิกและโทรศัพท์เขต 2
เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเว็บไซต์
1) ผู้สมัครต้องใช้ชื่อที่บ่งบอกตัวตนเป็นภาษาอังกฤษ
2) ผู้สมัครต้องระบุที่อยู่จริงเป็นภาษาไทย
3) ผู้สมัครโทรถึง 081-233-0744 เพื่ออนุมัติ
***เข้าระบบไม่ได้ติดต่อ
โทร. 081-233-0744

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-707-0401
นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
085-703-2363
นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
084-801-4099
กลุ่มนิเทศฯ
081-233-0745
นายวิชาญ โพธิวิจิตร
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-851-2852
นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
086-934-0859
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
081-233-0741
นายเสถียร อ่วมพรหม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-307-3482
นายปราโมทย์ ว่องวิกย์การ
รก ผอ.กลุ่มอำนวยการ
080-8408549
กลุ่มอำนวยการ
056-531-356
088-586-5502
Fax 056-531-171
นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-887-8790
นางนุชรี ทองไทย
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
081-284-4504
กลุ่มนโยบายและแผน
056-531-408
081-233-0743
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
081-233-0743
นายแสงชัย ธรรมนิยม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-490-2507
นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-282-8808
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
081-233-0744
นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวตสอบภายใน
086-441-6918
หน่วยตรวจสอบภายใน
088-586-5503
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เมนู
blank.gif blank.gif
เว็บลิ้งก์

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ช่องทางเรื่องร้องเรียน

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เว็บข่าวสาร
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Smart ICT

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
คนไทยอายุ15ปีขึ้นไป26ล้านคนไขมันในเลือดสูง
นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ปัญหาสุขภาพของประชาชนขณะนี้มีแนวโน้มป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสูงขึ้นเรื่อยๆ ประมาณร้อยละ 90 มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะปัญหาการมีไขมันในเลือดสูง หรือที่เรียกว่าไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol) เกินกว่าค่ามาตรฐาน เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรหรือความพิการ ทั้งนี้ จากรายงานผลการสำรวจสุขภาพ โดยการตรวจร่างกายในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 5 เมื่อ พ.ศ.2557 พบว่ามีประชาชนมีไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดคือ 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ร้อยละ 44 หรือประมาณ 26 ล้านคน ผู้ชายพบร้อยละ 41 หญิงพบร้อยละ 47

นพ.ภัทรพลกล่าวต่อว่า ไขมันคอเลสเตอรอลมี 2 ชนิดคือ ชนิดที่เป็นอันตรายและทำให้เกิดโรค คือแอลดีแอล (Low Density Lipoprotein : LDL) ไขมันชนิดนี้มาจากเนื้อสัตว์ที่รับประทานเข้าไปมากเกินความต้องการร่างกาย ซึ่งจะไปเกาะและพอกที่ผนังภายในหลอดเลือดแดง ทำให้หลอดเลือดหนาและตีบแคบลง ความยืดหยุ่นจะเสียไป ส่งผลให้เลือดดีที่สูบฉีดออกจากหัวใจไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ไม่สะดวก ทำให้อวัยวะขาดเลือดและเจ็บป่วยกะทันหัน เช่น หากเป็นเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบ จะเกิดอาการหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตาย หากเป็นเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองตีบ สมองจะขาดเลือด เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต ต้องใช้เวลาพักฟื้นตัวนานมาก ระดับปกติไขมันแอลดีแอลในเลือดไม่ควรเกิน 130 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ส่วนไขมันที่มีผลดีกับสุขภาพเรียกว่าเอชดีแอล (High Density Lipoprotein : HDL) ยิ่งมีมาก ความเสี่ยงเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดจะลดลง และช่วยจับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดออกไปทำลายที่ตับ ไขมันชนิดนี้สร้างได้โดยการออกกำลังกาย คนที่มีสุขภาพดีจะต้องมีไขมันชนิดนี้ในเลือดมากกว่า 40 มิลลิกรัม/เดซิลิตร และควรมีไขมันในเลือดไม่เกิน 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ซึ่งวิชาการทางการแพทย์พบว่า ผู้ที่มีไขมันมากกว่า 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร จะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจขาดเลือดสูงกว่าคนที่มีไขมันปกติ 2-5 เท่าตัว


ด้าน พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผอ.สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กล่าวว่า สำหรับการป้องกันปัญหาไขมันในเลือดสูง แนะนำให้ประชาชนโดยเฉพาะอายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจไขมันในเลือดทุก 1 ปี เพื่อคัดกรองความผิดปกติของตัวเอง ดื่มน้ำให้ได้วันละอย่างน้อย 6-8 แก้ว ควบคุมการรับประทานอาหาร โดยกินอาหารกลุ่มข้าวแป้งในปริมาณที่เหมาะสม เลือกกินข้าวกล้อง ธัญพืช เนื้อปลาเป็นหลัก เลือกใช้ไขมันดีในปริมาณที่เหมาะสมในการประกอบอาหาร เช่น น้ำมันรำข้าว น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันคาโนลา ลดการกินอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง เช่น เนื้อสัตว์ติดมัน เครื่องใน เนย อาหารทอด อาทิ ปาท่องโก๋ อาหารชุบแป้งทอด อาหารที่มีกะทิ น้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว ลดการกินอาหารที่คอเลสเตอรอลสูง สมองสัตว์ ไข่แดง ไข่ปลา อาหารทะเล เช่น กุ้ง ปลาหมึก มันปู เป็นต้น เลี่ยงอาหารที่มีไขมันทรานซ์ เช่น อาหารจานด่วน มันฝรั่งทอด ขนมขบเคี้ยว เพิ่มการรับประทานผักและผลไม้ซึ่งมีใยอาหารทุกมื้อ เช่น คะน้า ฝรั่ง ส้ม เป็นต้น เพื่อให้ร่างกายได้รับใยอาหารตามธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยในการกักน้ำตาลและคอเลสเตอรอล รวมทั้งลดการกินอาหารหวาน มัน เค็ม ร่วมกับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องครั้งละ 20-30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 ครั้ง เช่น เดินเร็ว จ๊อกกิ้ง เป็นต้น จะช่วยลดไขมันในเลือดและเพิ่มไขมันชนิดดีมากขึ้น.


purple-btm-left.png purple-btm-right.png
centerb-left.png centerb-right.png