center-left.png center-right.png
ผู้บริหาร

นายวันชัย เกิดมีโภชน์
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
โครงสร้างเขต2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ผู้กำลังออนไลน์
bullet.gif บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

bullet.gif สมาชิกออนไลน์: 0

bullet.gif สมาชิกทั้งหมด: 110
bullet.gif สมาชิกใหม่: supervisor
blank.gif blank.gif
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.
blank.gif blank.gif
รอง ผอ.เขต 2

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
081-707-0401


นายวิชาญ โพธิวิจิตร
081-851-2852


นายแสงชัย ธรรมนิยม
095-490-2507


นายเสถียร อ่วมพรหม
095-307-3482
081-2330744


นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น
085-703-2363


นายวินัย พรมแจ่ม
081-887-8790
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ระบบงานออนไลน์
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
วิธีสมัครสมาชิกและโทรศัพท์เขต 2
เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเว็บไซต์
1) ผู้สมัครต้องใช้ชื่อที่บ่งบอกตัวตนเป็นภาษาอังกฤษ
2) ผู้สมัครต้องระบุที่อยู่จริงเป็นภาษาไทย
3) ผู้สมัครโทรถึง 081-233-0744 เพื่ออนุมัติ
***เข้าระบบไม่ได้ติดต่อ
โทร. 081-233-0744

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-707-0401
นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
085-703-2363
นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
084-801-4099
กลุ่มนิเทศฯ
081-233-0745
นายวิชาญ โพธิวิจิตร
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-851-2852
นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
086-934-0859
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
081-233-0741
นายเสถียร อ่วมพรหม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-307-3482
นายปราโมทย์ ว่องวิกย์การ
รก ผอ.กลุ่มอำนวยการ
080-8408549
กลุ่มอำนวยการ
056-531-356
088-586-5502
Fax 056-531-171
นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-887-8790
นางนุชรี ทองไทย
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
081-284-4504
กลุ่มนโยบายและแผน
056-531-408
081-233-0743
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
081-233-0743
นายแสงชัย ธรรมนิยม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-490-2507
นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-282-8808
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
081-233-0744
นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวตสอบภายใน
086-441-6918
หน่วยตรวจสอบภายใน
088-586-5503
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เมนู
blank.gif blank.gif
เว็บลิ้งก์

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ช่องทางเรื่องร้องเรียน

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เว็บข่าวสาร
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Smart ICT

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
"บิ๊กตู่"อยากให้ฟื้นกรมการฝึกหัดครู

วันที่ 28 ก.พ. ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) ฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ.วันที่ 28 ก.พ. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ.ได้หารือถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีดำริว่าในอดีต ศธ.เคยมีกรมการฝึกหัดครู ซึ่งสามารถทำได้ดี และทำให้ได้ครูที่มีคุณภาพ หาก ศธ.จะทบทวนว่าในอนาคตจะเสนอให้ตั้งกรมการฝึกหัดครูขึ้นมาใหม่ หรือมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงจะสามารถทำได้หรือไม่ โดย รมว.ศธ.ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ไปหารือร่วมกับกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เนื่องจากขณะนี้ ศธ.มีหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคล้ายกับหลักสูตรฝึกหัดครู อย่างไรก็ตามโดยส่วนตัวตนเห็นว่า เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการอุดมศึกษา และการพัฒนาระบบการผลิตครู ก็น่าจะเป็นประเด็นหนึ่งต้องมีการพูดคุยกันด้วย


ดร.กมลกล่าวว่า นพ.ธีระเกียรติยังได้แจ้งว่า ศธ.ได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำกรอบงบประมาณประจำปีงบฯ 2561 กับสำนักงบประมาณ โดยสำนักงบฯได้ให้ ศธ.ปรับลดวงเงินลง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา อย่างไรก็ตามงบฯที่ตั้งไว้มีส่วนหนึ่งเป็นงบฯที่ใช้ในการพัฒนาครู ที่จะได้เป็นก้อนเพื่อให้ครูนำไปใช้เข้าอบรมพัฒนาตนเองคนละ 10,000 บาท นอกจากนี้ที่ประชุมยังมอบให้ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัด ศธ.เตรียมความพร้อมและเร่งทำความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฉบับใหม่ ที่จะมีผลใช้บังคับในเดือนสิงหาคมนี้ โดย พ.ร.บ.ฉบับนี้จะมีความเข้มงวด มีการตรวจสอบทุกระดับ แต่จะมีความโปร่งใสมาก
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
centerb-left.png centerb-right.png