center-left.png center-right.png
ผู้บริหาร

นายวันชัย เกิดมีโภชน์
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
โครงสร้างเขต2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ผู้กำลังออนไลน์
bullet.gif บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

bullet.gif สมาชิกออนไลน์: 0

bullet.gif สมาชิกทั้งหมด: 110
bullet.gif สมาชิกใหม่: supervisor
blank.gif blank.gif
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.
blank.gif blank.gif
รอง ผอ.เขต 2

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
081-707-0401


นายวิชาญ โพธิวิจิตร
081-851-2852


นายแสงชัย ธรรมนิยม
095-490-2507


นายเสถียร อ่วมพรหม
095-307-3482
081-2330744


นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น
085-703-2363


นายวินัย พรมแจ่ม
081-887-8790
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ระบบงานออนไลน์
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
วิธีสมัครสมาชิกและโทรศัพท์เขต 2
เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเว็บไซต์
1) ผู้สมัครต้องใช้ชื่อที่บ่งบอกตัวตนเป็นภาษาอังกฤษ
2) ผู้สมัครต้องระบุที่อยู่จริงเป็นภาษาไทย
3) ผู้สมัครโทรถึง 081-233-0744 เพื่ออนุมัติ
***เข้าระบบไม่ได้ติดต่อ
โทร. 081-233-0744

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-707-0401
นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
085-703-2363
นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
084-801-4099
กลุ่มนิเทศฯ
081-233-0745
นายวิชาญ โพธิวิจิตร
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-851-2852
นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
086-934-0859
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
081-233-0741
นายเสถียร อ่วมพรหม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-307-3482
นายปราโมทย์ ว่องวิกย์การ
รก ผอ.กลุ่มอำนวยการ
080-8408549
กลุ่มอำนวยการ
056-531-356
088-586-5502
Fax 056-531-171
นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-887-8790
นางนุชรี ทองไทย
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
081-284-4504
กลุ่มนโยบายและแผน
056-531-408
081-233-0743
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
081-233-0743
นายแสงชัย ธรรมนิยม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-490-2507
นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-282-8808
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
081-233-0744
นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวตสอบภายใน
086-441-6918
หน่วยตรวจสอบภายใน
088-586-5503
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เมนู
blank.gif blank.gif
เว็บลิ้งก์

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ช่องทางเรื่องร้องเรียน

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เว็บข่าวสาร
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Smart ICT

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เปลี่ยนแจกหนังสือเรียนฟรีเป็น"ให้ยืม"
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) ได้หารือเพื่อขออุดหนุนงบประมาณในโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 ในหมวดหนังสือเรียนเพิ่มอีกกว่า 100 ล้านบาท จากปัจจุบันที่รัฐจัดสรรงบให้ประมาณ 5,000 ล้านบาทต่อปี เนื่องจากต้นทุนในการจัดพิมพ์โดยเฉพาะค่ากระดาษสูงขึ้น มีผลให้หนังสือมีการปรับราคา อย่างไรก็ตาม ตนพิจารณาแล้วเห็นว่าควรจะมีการปรับรูปแบบการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรีใหม่ จากที่ซื้อให้นักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นซื้อเข้าสถานศึกษาและให้นักเรียนยืมเรียน ยกเว้นแบบฝึกหัดที่ยังให้ซื้อแจกติดตัวรายบุคคลได้เหมือนเดิม ซึ่งมอบเป็นนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 นี้เป็นต้นไป

นพ.ธีระเกียรติกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ การจัดซื้อหนังสือเรียนให้สถานศึกษาเพื่อให้เด็กยืมเรียนนั้น สามารถทำได้ในวิชาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตรบ่อยๆ และสถานศึกษาก็สามารถเลือกซื้อได้เหมือนเดิมตามแนวทางที่ สพฐ.กำหนดไว้ สำนักพิมพ์สามารถแข่งขันได้อย่างเสรี โดยทุกสถานศึกษาต้องจัดซื้อให้ครบตามจำนวนนักเรียนของตนเอง และนักเรียนก็สามารถนำหนังสือเรียนเหล่านี้ติดตัวกลับไปใช้อ่านทบทวนที่บ้านได้ตามปกติ แต่เมื่อจบภาคเรียน จบปีการศึกษา โรงเรียนจะต้องเรียกคืนกลับมาเพื่อส่งต่อให้รุ่นถัดไป กรณีหนังสือเรียนขาด ชำรุด สถานศึกษาก็ต้องจัดซื้อทดแทนให้ครบตามจำนวนเด็ก ตรงนี้ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง

"นโยบายนี้เคยทำมาแล้วในอดีต จนมาถึงการเมืองยุคหนึ่งก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นซื้อแจกเด็กเป็นรายบุคคล สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อหนังสือซ้ำๆ ทุกปี ปีละประมาณ 5,000 ล้านบาท แต่ถ้าเราให้เด็กยืมเรียนถึงเวลาซื้อทดแทนบางส่วน เช่น ร้อยละ 20 เราก็จะเหลือเงินอีกหลายพันล้านนำไปพัฒนาส่วนอื่นๆ ได้ และการให้หนังสือยืมเรียน เด็กทุกคนก็ยังสามารถนำหนังสือกลับไปบ้าน อ่านทบทวนได้เหมือนเดิม ถึงเวลาก็นำหนังสือมาคืน ตรงนี้เป็นการฝึกวินัยให้เด็กรู้จักรักษาสมบัติเพื่อส่งต่อให้รุ่นถัดๆ ไป และนโยบายนี้ช่วยให้เด็กมีวินัย รู้จักรักษาของ ที่สำคัญช่วยชาติประหยัดงบจำนวนมาก ทำไมจะไม่ทำ" รมว.ศธ.กล่าว พร้อมกับระบุว่า การจัดซื้อหนังสือเรียนโครงการเรียนฟรีฯ ในปีการศึกษา 2560 จะดำเนินการตามปกติเพราะเตรียมการไว้แล้ว แต่ในปีการศึกษา 2561 จะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงแน่นอน ส่วนงบที่เหลือก็จะนำมาใช้ต้องมาใช้ในโครงการเรียนฟรีฯ ซึ่งจะหารือร่วมกันอีกครั้งว่าจะดำเนินการอะไรในส่วนไหน เช่น จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน เป็นต้น

ด้านนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตนสนับสนุนนโยบาย รมว.ศธ.ในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ เพราะการยืมหนังสือเรียนจะช่วยให้ลดงบประมาณได้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากแต่ละปี สพฐ.ต้องใช้งบประมาณ จำนวน 5,000 ล้านบาท ในการจัดซื้อหนังสือเรียนให้โรงเรียน ดังนั้นหากประหยัดงบประมาณการซื้อหนังสือเรียนได้ก็จะนำเงินจากส่วนนี้มาจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดก็น่าจะดี โดยขณะนี้ สพฐ.ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อออกเป็นแนวปฏิบัติแจ้งไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศ ทั้งนี้ เชื่อว่านโยบายการยืมหนังสือเรียนจะเป็นการสร้างวินัยให้เด็กมากขึ้น เพราะเด็กจะได้รู้จักรับผิดชอบและการดูแลรักษาแบบเรียน.

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
centerb-left.png centerb-right.png