center-left.png center-right.png
ผู้บริหาร

นายวันชัย เกิดมีโภชน์
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
โครงสร้างเขต2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ผู้กำลังออนไลน์
bullet.gif บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

bullet.gif สมาชิกออนไลน์: 0

bullet.gif สมาชิกทั้งหมด: 110
bullet.gif สมาชิกใหม่: supervisor
blank.gif blank.gif
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.
blank.gif blank.gif
รอง ผอ.เขต 2

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
081-707-0401


นายวิชาญ โพธิวิจิตร
081-851-2852


นายแสงชัย ธรรมนิยม
095-490-2507


นายเสถียร อ่วมพรหม
095-307-3482
081-2330744


นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น
085-703-2363


นายวินัย พรมแจ่ม
081-887-8790
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ระบบงานออนไลน์
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
วิธีสมัครสมาชิกและโทรศัพท์เขต 2
เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเว็บไซต์
1) ผู้สมัครต้องใช้ชื่อที่บ่งบอกตัวตนเป็นภาษาอังกฤษ
2) ผู้สมัครต้องระบุที่อยู่จริงเป็นภาษาไทย
3) ผู้สมัครโทรถึง 081-233-0744 เพื่ออนุมัติ
***เข้าระบบไม่ได้ติดต่อ
โทร. 081-233-0744

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-707-0401
นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
085-703-2363
นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
084-801-4099
กลุ่มนิเทศฯ
081-233-0745
นายวิชาญ โพธิวิจิตร
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-851-2852
นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
086-934-0859
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
081-233-0741
นายเสถียร อ่วมพรหม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-307-3482
นายปราโมทย์ ว่องวิกย์การ
รก ผอ.กลุ่มอำนวยการ
080-8408549
กลุ่มอำนวยการ
056-531-356
088-586-5502
Fax 056-531-171
นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-887-8790
นางนุชรี ทองไทย
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
081-284-4504
กลุ่มนโยบายและแผน
056-531-408
081-233-0743
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
081-233-0743
นายแสงชัย ธรรมนิยม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-490-2507
นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-282-8808
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
081-233-0744
นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวตสอบภายใน
086-441-6918
หน่วยตรวจสอบภายใน
088-586-5503
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เมนู
blank.gif blank.gif
เว็บลิ้งก์

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ช่องทางเรื่องร้องเรียน

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เว็บข่าวสาร
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Smart ICT

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
รหัสจอฟ้ามรณะ ( Blue Screen Of Dath )
1. Stop 0x0000000A หรือ IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

• เกิดจากไดรเวอร์บางตัวที่เข้าไปใช้ตำแหน่งแอดเดรสของหน่วยความจำไม่ถูกต้อง รวมทั้งการไม่สนับสนุนกันระหว่างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และตัวซอฟต์แวร์ไดรเวอร์
แก้ปัญหาโดย : ลองเปลี่ยนหรือ อับเดต Drivers

• อาจจะเกิดจากความล้มเหลวหรือบกพร่องฮาร์ดแวร์
แก้ปัญหาโดย : ถ้า Stop Massage บอกประเภทของอุปกรณ์ (วิดีโอหรืออะแดปเตอร์ดิสก์เป็นต้น) ลองลบหรือเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ดังกล่าวดู

• ถ้าคุณพบ Stop Massage 0xA ขณะอัพเกรดเป็น Windows XP ปัญหาอาจเกิดจาก system service, virus scanner, การ backup
แก้ปัญหาโดย : เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในขณะที่อัพเกรด ให้ลบการเชื่อมต่อภายนอกทั้งหมด

2. Stop 0x0000001E หรือ KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED

• Stop Massage 0x1E จะเกิดขึ้นหลังจากติดตั้งไดรเวอร์หรือบริการระบบผิดพลาด
แก้ปัญหาโดย : หยุดการทำงานหรือลบไดรว์เวอร์ที่มีปัญหาออกแล้วลงใหม่

•หาก Stop Massage กล่าวถึง Win32k.sys แฟ้มแหล่งที่มาของข้อผิดพลาดอาจมีบุคคลที่ 3 เข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ร่วมกับคุณ
แก้ปัญหาโดย : เข้า Save Mode แล้วลบมันไปซะ

•ปัญหาอาจเกิดจากระบบ firmware หลาย Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)
แก้ปัญหาโดย : อัปเดต firmware ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

• สาเหตุอื่น ๆ รวมถึงพื้นที่ดิสก์ไม่เพียงพอในขณะที่ติดตั้งโปรแกรมหรือการปฏิบัติหน้าที่บางอย่างที่จำเป็นต้องใช้หน่วยความจำเพิ่มเติม
แก้ปัญหาโดย : คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ว่างโดยการ
- ลบแฟ้ม unneeded
- ใช้ Disk Cleanup เพื่อเพิ่มพื้นที่ดิสก์
- ลบไฟล์ชั่วคราว (นามสกุลไฟล์. tmp)
- ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อควบคุมฮาร์ดดิสก์ให้มีพื้นที่ว่างมากขึ้นหรือย้ายแฟ้มข้อมูลแฟ้มเพจจิ้ง

3. Stop 0x00000024 หรือ NTFS_FILE_SYSTEM

อาการนี้สาเหตุเกิดจากการรายงานผิดพลาดของ Ntfs.sys คือไดร์เวอร์ของ NTFS อ่านและเขียนข้อมูลผิดพลาด สาเหตุนี้รวมถึง การทำงานผิดพลาดของ controller ของ IDE หรือ SCSI เนื่องจากการทำงานของโปรแกรมสแกนไวรัส หรือ พื้นที่ของฮาร์ดดิสก์เสีย
แก้ปัญหาโดย : ดูรายละเอียดของerror ที่ Event Viewer วิธีเปิดก็ให้ไปที่ start > run แล้วพิมพ์คำสั่ง eventvwr.msc เพื่อเปิดดู Log file ของการ error โดยให้ดูการ error ของ SCSI หรือ FASTFAT ในหมวด System หรือ Autochk ในหมวด Application

• หน่วยความจำ Nonpaged pool อาจจะหมดซึ่งจะทำให้ระบบหยุด
แก้ปัญหาโดย : การเพิ่ม RAM มากขึ้นซึ่งการเพิ่มปริมาณของหน่วยความจำ Nonpaged pool

4. Stop 0x0000002E หรือ DATA_BUS_ERROR

• Stop Massage 0x2E จะระบุว่า Parity Error สาเหตุคือแรมไม่ปกติหรือเสีย (รวมถึงเมนบอร์ด, Level 2 (L2) SRAM cache, video adapter RAM) มันเข้ากันไม่ได้หรืออุปกรณ์หน่วยความจำไม่ตรงกันหรือเมื่อโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์พยายามเข้าถึงที่อยู่ในช่วง 0x8xxxxxxx ถ้าไม่มีจะเกิด Stop Massage 0x2E จะแสดงความเสียหายฮาร์ดดิสก์ที่เกิดจากไวรัสหรือปัญหาอื่นๆ
แก้ปัญหาโดย : ให้ใช้โปรแกรมประเภท Diagnostic ตรวจสอบหน่วยความจำ เมื่อพบตัวที่เสียให้เปลี่ยนออกไปและแทนที่ด้วยของใหม่


5. Stop 0x0000003F หรือ NO_MORE_SYSTEM_PTES

• 0x3F สามารถเกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้งไดรเวอร์ที่ไม่สมบูรณ์ ถ้าเออเรอร์นั้นแสดงรายละเอียดของไฟล์หรือชื่อของส่วนที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด
แก้ปัญหาโดย : ยกเลิกการใช้งาน หรือกลับไปใช้ไดรเวอร์ตัวเก่า

• จริงๆ แล้ว PTEs นั้นอาจจะเหลืออีกเพียบ แต่เออเรอร์นี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีก เพราะว่าขนาดของ contiguous memory block ที่ไดรเวอร์ หรือ หน่วยความจำต้องใช้งานไม่เพียงพอ
แก้ปัญหาโดย : ลองอัพเดตไดรเวอร์ตัวใหม่ที่สมบูรณ์ หรือโปรแกรมเวอร์ชันใหม่ๆ และให้ลองตรวจสอบจากเอกสารติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวด้วย เกี่ยวกับ Minimum system requirements ว่าต้องการเท่าใด

• อีกสาเหตุที่อาจจะเป็นไปได้ก็น่าจะมาจากการที่มีความต้องการใช้งาน PTEs มากเกินค่าที่กำหนดไว้
แก้ปัญหาโดย : ก็ต้องปรับเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งในวินโดวส์ เอ็กซ์พีโปรเฟสชันแนลนั้นมีเครื่องมือที่จะให้เราสามารถขยายค่าของ PTEs ได้ตามต้องการ

6. Stop 0x00000050 หรือ PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
• ความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นจากมีการอ้างตำแหน่งพื้นที่ของหน่วยความจำที่ผิด ซึ่งเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนที่นอกเหนือจากการใช้งานปกติ ทำให้ระบบแจ้งความผิดพลาดขึ้นมา
แก้ปัญหาโดย : ให้ถอดอุปกรณ์ล่าสุดที่คุณเพิ่งติดตั้งลงไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นมา จากนั้นเสียบลงไปใหม่และลงไดรเวอร์แล้วสั่งรัน Diagnostic เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อีกครั้ง หากในรายการอุปกรณ์จาก Device Manager ขึ้นสถานะ Disable แล้วละก็ ให้ติดต่อกับทางผู้ผลิต

7. Stop 0x00000077 หรือ KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR

•สาเหตุหนึ่งของ Stop 0x77 ข้อความบกพร่องชำรุดของฮาร์ดแวร์หน่วยความจำเช่นหน่วยความจำ Level 2 (L2) SRAM cache, RAM หรืออะแดปเตอร์ แก้ปัญหาโดย : ทำการ Format ฮาร์ดดิสก์แบบ Zero หรือ Low level โดยใช้เครื่องมือจากเว็บไซต์ผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ยี่ห้อนั้นๆ จะมีมาให้ เพื่อล้าง Bad ใหม่ แล้วทำการติดตั้ง Windows ใหม่ หรือเปลี่ยนแรมใหม่

•ปัญหาอาจเกิดจากรอยแตก, ร่องรอยรอยขีดข่วนหรือชิ้นส่วนบกพร่องในเมนบอร์ด
แก้ปัญหาโดย : ทำการ Format ฮาร์ดดิสก์แบบ Zero หรือ Low level โดยใช้เครื่องมือจากเว็บไซต์ผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ยี่ห้อนั้นๆ จะมีมาให้ เพื่อล้าง Bad ใหม่ แล้วทำการติดตั้ง Windows ใหม่ หรือลองสังเกตุที่ตัว (C) บนเมนบอร์ดบวม หรือป่าว ส่งซ่อม หรือทำการบัดกรีเปลี่ยนค่าให้ตรงรุ่นตัวกับตัวที่ (C) ตัวที่บวม ซึ่งจะค่าตัวเลขบนตัว C เขียนกำกับไว้ชัดเจน

8. Stop 0x00000079 หรือ MISMATCHED_HAL

• Stop Massage 0x79 แสดงว่าฮาร์ดแวร์ hardware abstraction layer (HAL) และชนิดของคอมพิวเตอร์ไม่ตรงกัน ข้อผิดพลาดนี้มักการก๊อบปี้ไฟล์ระบบผิดพลาดระหว่างขั้นตอนการ Repair วินโดวส์ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นการสลับกันระหว่างไฟล์ Ntoskrnl.exe กับ Ntkrnlmp.exe โดยไฟล์อันแรกจะใช้ในระบบที่เป็นโพรเซสเซอร์เดี่ยว และไฟล์หลังใช้กับระบบที่เป็นมัลติโพรเซสเซอร์
แก้ปัญหาโดย : ใช้การก๊อบปี้ไฟล์ที่ถูกต้องจากแผ่นซีดีแล้วติดตั้งวลงไปในโฟลเดอร์ของวินโดวส์

9. Stop 0x0000007A หรือ KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR

• Stop 0x7A อาจเกิดจากเซกเตอร์เสียในหน่วยความจำเสมือน, disk controller error, ติดไวรัส, Hardware หน่วนความจำมีปัญหา
แก้ปัญหาโดย : การรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

•สาเหตุหนึ่งของ Stop 0x7A คือการชำรุดของฮาร์ดแวร์หน่วยความจำเช่นหน่วยความจำ Level 2 (L2) SRAM cache, RAM และสาเหตุเกิดเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่
แก้ปัญหาโดย : ให้เรียกใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ที่จำหน่ายโดยผู้ผลิตระบบเพื่อตรวจสอบ และตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์สำหรับการปรับปรุงไดรเวอร์ที่เข้ากันได้ดี

10. Stop 0x0000007B หรือ INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

•Stop Massage 0x7B เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อวินโดวส์ไม่สามารถเข้าถึงพาร์ทิชันของระบบได้ในระหว่างการบูต สาเหตุก็มาจากคุณได้ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ตัวใหม่ลงไป และบังเอิญไดรฟ์ที่บูตได้ก็ไม่ใช่ Primary partition อย่าง C: ทำให้ระบบจดจำฮาร์ดดิสก์ลูกใหม่ที่ติดตั้งลงไปแทน วิธีแก้ให้เปิดไฟล์ Boot.ini หรือไปที่ Boot Manager แล้วแก้ไขตำแหน่ง ไดรฟ์ที่ใช้บูตให้ถูกต้อง และข้อผิดพลาดStop 0x7B ยังหมายถึงการติดไวรัสด้วยสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกัน มันเยอะเกินไปเดี๋ยวจะไม่มีใครอ่านกันพอดี แต่รหัสของ Blue Screen หรือจอฟ้ามรณะยังไม่ได้หมดแค่นี้นะเดี๋ยวยังมีต่ออีกอย่าลืมติดตามอ่านกันด้วยนะคะ
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
centerb-left.png centerb-right.png