center-left.png center-right.png
เขต 2 ร่วมสนับสนุนเทศกาลวิสาขบูชา
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ภารกิจ ผอ.มานพ ษมาวิมล

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
การบันทึกผลการสำรวจนักเรียนยากจน ผ่านเว็ปแอปพลิเคชั่น
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
การคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2559

สำนักนโยบายและแผน สพฐ. กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจน ตามจำนวนที่โรงเรียนเสนอ (ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559) โดยใช้แบบ นร.01 นร.02 เพื่อ สพฐ.ใช้เป็นข้อมูลจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

[ดาวน์โหลดคู่มือฯ]
[เว็บไซต์ระบบคัดกรองฯ]       [ติดตั้งแอปทุนยากจน บนแอนดรอย และ IOS]

ความคืบหน้า ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

จำนวนนักเรียนที่คัดกรองแล้ว-7,375 / จำนวนนักเรียนยากจนทั้งหมด-8,223
จำนวนโรงเรียนที่คัดกรอง 100 % แล้ว 79 / 128 โรงเรียน
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ประกาศ-กลุ่มการเงินฯ

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
กิจกรรม สพป.อุทัยธานี เขต 2

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ผอ.เขต พบเพื่อนครู

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
คู่มือติดต่องาน สพป.อุทัยธานี เขต 2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ข้อมูลสารสนเทศและระเบียบกฏหมาย
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ประกาศ [10 เรื่องล่าสุด]

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
หนังสือราชการ สพฐ.
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
กิจกรรมสถานศึกษา

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ข่าวสารการเมือง การปกครอง

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ขั้นตอนการสมัครเว็บไซต์
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เล็งจัดสอบครูผู้ช่วยแบบใหม่
"หมอธี" เผยเตรียมหารือ ก.ค.ศ.หาวิธีจัดสอบครูผู้ช่วยรูปแบบใหม่ เพื่อได้ครูมีคุณภาพ เกิดความเป็นธรรม ป้องกันทุจริต ชี้ใช้ช่องคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 16/2560 ปรับปรุง เหตุข้อสอบเน้นแนวปฏิบัติระเบียบข้าราชการมากไป แต่เนื้อหาวิชาเอกมีสัดส่วนน้อย "ทีดีอาร์ไอ" แนะให้ยึดการจัดสอบบรรจุแบบ ก.พ.
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา
การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) คือการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้แก่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนในสายวิชาชีพ เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษา ทั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพร้อมกัน
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
คุรุสภาปล่อยผี61สถาบันเปิดสอนป.บัณฑิต
ได้ข้อสรุประบบคัดบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาปี 61 “สุชัชวีร์” เผยเด็กอยู่ครบชั้น 1 คน 1 สิทธิ์ แบ่งเป็น 5 รูปแบบ โดยเฉพาะรับตรงร่วมเลือกได้ 4 สาขาวิชาไม่มีลำดับ ส่วนแอดมิชชั่นกลางเลือกได้ 4 วิชาเช่นกันแต่มีลำดับ โดยปฏิทินสอบเริ่มปลาย ก.พ. และเสร็จสิ้นก่อน 12 เม.ย. คะแนน GAT/PAT ใช้ได้ 2 ปีเหมือนเดิม ประกาศรายละเอียดวิชาเฉพาะผ่านเว็บไซต์พร้อมกัน 1 มิ.ย.นี้
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ศธ.ลุยจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญใหม่ทันที
วันนี้( 6 เม.ย.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)เปิดเผยว่า ตามที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 นั้น ในวันที่ 7 เม.ย.นี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ.ได้เรียกประชุมผู้บริหาร ศธ.เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานตามที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำหนดไว้ โดยมีงานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ซึ่งระบุไว้ในหมวดที่ 16 การปฏิรูปประเทศ คือ ให้คณะรัฐมนตรี(ครม.)แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการศึกษา และจัดทำข้อเสนอแนะ และร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จและเสนอต่อ ครม.ภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่ง รมว.ศธ.ต้องการได้ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจปัญหาการศึกษาไทย มาเป็นกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
คนไทยอายุ15ปีขึ้นไป26ล้านคนไขมันในเลือดสูง
สบส.เตือนประชาชนระวังไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง เผยผลสำรวจล่าสุดในปี 2557 พบคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปประมาณ 26 ล้านคน มีไขมันคอเลสเตอรอลสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน แนะวิธีป้องกันควรตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี ปรับพฤติกรรมตัวเองทั้งอาหารการกิน ลดกินไขมันสัตว์ อาหารทอด เพิ่มกินผัก ผลไม้ และออกกำลังกาย
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เพิ่มอำนาจ"ศธจ."เดินมาถูกทาง
"ชัยพฤกษ์" เผยประกาศ คสช.ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคฉบับที่ 19 เดินมาถูกทาง เพื่อให้อำนาจ ศธจ.ชัดเจน ไม่เหลื่อมซ้ำกับอำนาจเขตพื้นที่ฯ ย้ำการสั่งย้ายมีลำดับขั้นตอน เขตพื้นที่ฯ ชงให้บอร์ด กศจ.มีมติก่อนส่งให้ ศธจ.เห็นชอบในขั้นตอนสุดท้าย
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ผู้บริหารเขตพื้นที่

นายมานพ ษมาวิมล
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
โทร. 084-579-6663
โทร 056-531-460
โทร 056-531-428
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.
blank.gif blank.gif
วิธีสมัครสมาชิกและโทรศัพท์เขต 2
เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเว็บไซต์
1) ผู้สมัครต้องใช้ชื่อที่บ่งบอกตัวตนเป็นภาษาอังกฤษ
2) ผู้สมัครต้องระบุที่อยู่จริงเป็นภาษาไทย
3) ผู้สมัครโทรถึง 081-233-0744 เพื่ออนุมัติ
***เข้าระบบไม่ได้ติดต่อ
โทร. 081-233-0744

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-707-0401
นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
085-703-2363
นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
084-801-4099
กลุ่มนิเทศฯ
081-233-0745
นายอภิชิต ประสมทอง
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
081-233-0742
นายวิชาญ โพธิวิจิตร
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-851-2852
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
081-233-0741
นายภักดี โพธิ์ศรี
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
085-499-6441
นายณัฐวุฒิ นกนวล
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
081-379-8687
กลุ่มอำนวยการ
056-531-356
088-586-5502
Fax 056-531-171
นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-887-8790
นางนุชรี ทองไทย
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
081-284-4504
กลุ่มนโยบายและแผน
056-531-408
081-233-0743
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
081-233-0743
นายแสงชัย ธรรมนิยม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-490-2507
นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-282-8808
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
081-233-0744
นายเสถียร อ่วมพรหม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-307-3482
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
081-2330744
นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวตสอบภายใน
086-441-6918
หน่วยตรวจสอบภายใน
088-586-5503
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เมนู
blank.gif blank.gif
ผู้กำลังออนไลน์
bullet.gif บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

bullet.gif สมาชิกออนไลน์: 0

bullet.gif สมาชิกทั้งหมด: 106
bullet.gif สมาชิกใหม่: nalawyer
blank.gif blank.gif
เว็บลิ้งก์


purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เว็บไซต์เครือข่ายเขต 2


purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ระบบงานpurple-btm-left.png purple-btm-right.png
ช่องทางเรื่องร้องเรียน

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เว็บข่าวสาร

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Go to DLIT
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เว็บดีมีประโยชน์


purple-btm-left.png purple-btm-right.png
centerb-left.png centerb-right.png