center-left.png center-right.png
ภารกิจ ผอ.มานพ ษมาวิมล

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
การคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2559
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาแนวทางการคัดกรองนักเรียนยากจนที่อยู่ในระบบการศึกษา และทดลองนำร่องในพื้นที่ 10 จังหวัด ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้การขยายผลการจัดเก็บข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ครอบคลุมนักเรียนทั้งประเทศและมีความครบถ้วน

สำนักนโยบายและแผน สพฐ. สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการจัดเก็บข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านทางระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ให้ครอบคลุมนักเรียนทั้งประเทศในภาคการศึกษาที่ 2/2559 เพื่อให้ได้รับข้อมูลการคัดกรองที่ครบถ้วนสำหรับการจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานแก่นักเรียนที่มีสถานะยากจนในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ต่อไป

สำนักนโยบายและแผน สพฐ. กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจน ตามจำนวนที่โรงเรียนเสนอ (ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559) โดยใช้แบบ นร.01 นร.02 ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่ง สพป.อุทัยธานี เขต 2 จะได้ประชุมชี้แจงการดำเนินงานให้โรงเรียนทราบต่อไป

[ดาวน์โหลดคู่มือฯ]
[เว็บไซต์ระบบคัดกรองฯ]       [ติดตั้งแอปทุนยากจน บนแอนดรอย และ IOS]
[รายงานความคืบหน้าการคัดกรองฯ 1]     [รายงานความคืบหน้าการคัดกรองฯ 2]
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ประกาศ-กลุ่มการเงินฯ

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
กิจกรรม สพป.อุทัยธานี เขต 2

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ผอ.เขต พบเพื่อนครู

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
คู่มือปฏิบัติงาน สพป.อุทัยธานี เขต 2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ข้อมูลสารสนเทศและระเบียบกฏหมาย
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ประกาศ [10 เรื่องล่าสุด]

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
หนังสือราชการ สพฐ.
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
กิจกรรมสถานศึกษา

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ข่าวสารการเมือง การปกครอง

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
โพสต์อัลบั้มภาพกิจกรรม
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ขั้นตอนการสมัครเว็บไซต์
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เปลี่ยนแจกหนังสือเรียนฟรีเป็น"ให้ยืม"
"ธีระเกียรติ" โละวิธีแจกหนังสือเรียนฟรีเด็กรายบุคคล เปลี่ยนเป็นให้ยืมเรียน หลัง สพฐ.ขอเพิ่มงบจัดซื้อหนังสืออีกกว่า 100 ล้านบาท เหตุหนังสือปรับราคา ชี้ปกติก็ใช้งบมากถึงปีละ 5,000 ล้าน โดยเริ่มในวิชาไม่เปลี่ยนเนื้อหาบ่อย เชื่อเป็นการฝึกวินัยให้เด็ก
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ครม.ลงนามรับสนองพระราชโองการ โปรดเกล้าฯ’5 ธ.ค.’เป็นวันชาติ
คณะรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระราชโองการในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ ดังนี้ 1.เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2.เป็นวันชาติ และ 3.เป็นวันพ่อแห่งชาติ
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
คู่มือการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจน พ.ศ. 2560
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาแนวทางการคัดกรองนักเรียนยากจนที่อยู่ในระบบการศึกษา และทดลองนำร่องในพื้นที่ 10 จังหวัด ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้การขยายผลการจัดเก็บข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ครอบคลุมนักเรียนทั้งประเทศและมีความครบถ้วน
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ชงกิจกรรมโชป้าฯ "สกัดเด็กอ้วน" ในรร.7,700แห่ง
เด็กไทยมีแนวโน้มอ้วนเพิ่มขึ้น เหตุมีกิจกรรมทางกายน้อย เผยผลจัดกิจกรรมโชป้าฯ นำร่องกว่า 20 โรงเรียน เน้นยืดเหยียด-ออกกำลังกาย-สร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อ ช่วยนักเรียนสุขภาพดีขึ้น น้ำหนักลดลง ส่วนสูงเพิ่มขึ้น จับมือ สพฐ.เตรียมขยายผลกว่า 7,700 โรงในปี 2560
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
หมอธีหนุนเลิก5แท่ง-เป็นหน้าที่กก.อิสระจัดการ
"หมอธี" หนุนปรับโครงสร้าง ศธ. เผยเป็นหน้าที่ คกก.อิสระตามรัฐธรรมนูญออกกฎหมาย ด้าน "ชัยพฤกษ์" ชี้ควรเน้นการกระจายอำนาจ ใช้จังหวัดเป็นฐาน ให้แต่ละองค์กรทำงานคล่องตัว ตอบโจทย์ประเทศ
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ครม.ไฟเขียว บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติด 9 พันคน
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 31 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบให้มีการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2559 ตามที่กระทรวงยุติธรรม เสนอ จำนวน 9,194 คน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ทุ่มเทและเสียสละในการปฏิบัติงานทั่วประเทศ แบ่งเป็น 1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดโดยตรง จำนวน 7,532 อัตรา และ2. เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีภารกิจงานด้านยาเสพติดโดยตรงแต่ลักษณะงานมีภารกิจที่เกื้อกูลให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ จำนวน 1,662 อัตรา
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
รร.ไอซียูล็อตแรกไม่เกิน1พันโรง
"ปลัด ศธ." เผยโรงเรียนไอซียูระยะแรกไม่ควรเกิน 1 พันโรง หวั่นเกลี่ยงบช่วยเหลือได้ไม่เต็มที่ ย้ำคัดเลือกเฉพาะสถานศึกษาที่ประสบปัญหาวิกฤติจริง
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ผู้บริหารเขตพื้นที่

นายมานพ ษมาวิมล
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
โทร. 084-579-6663
โทร 056-531-460
โทร 056-531-428
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.
blank.gif blank.gif
วิธีสมัครสมาชิกและโทรศัพท์เขต 2
เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเว็บไซต์
1) ผู้สมัครต้องใช้ชื่อที่บ่งบอกตัวตนเป็นภาษาอังกฤษ
2) ผู้สมัครต้องระบุที่อยู่จริงเป็นภาษาไทย
3) ผู้สมัครโทรถึง 081-233-0744 เพื่ออนุมัติ
***เข้าระบบไม่ได้ติดต่อ
โทร. 081-233-0744

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-707-0401
นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
085-703-2363
นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
084-801-4099
กลุ่มนิเทศฯ
081-233-0745
นายอภิชิต ประสมทอง
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
081-233-0742
นายวิชาญ โพธิวิจิตร
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-851-2852
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
081-233-0741
นายภักดี โพธิ์ศรี
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
085-499-6441
นายณัฐวุฒิ นกนวล
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
081-379-8687
กลุ่มอำนวยการ
056-531-356
088-586-5502
Fax 056-531-171
นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-887-8790
นางนุชรี ทองไทย
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
081-284-4504
กลุ่มนโยบายและแผน
056-531-408
081-233-0743
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
081-233-0743
นายแสงชัย ธรรมนิยม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-490-2507
นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-282-8808
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
081-233-0744
นายเสถียร อ่วมพรหม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-307-3482
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
081-2330744
นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวตสอบภายใน
086-441-6918
หน่วยตรวจสอบภายใน
088-586-5503
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เมนู
blank.gif blank.gif
ผู้กำลังออนไลน์
bullet.gif บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

bullet.gif สมาชิกออนไลน์: 0

bullet.gif สมาชิกทั้งหมด: 106
bullet.gif สมาชิกใหม่: nalawyer
blank.gif blank.gif
เว็บลิ้งก์


purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เว็บไซต์เครือข่ายเขต 2


purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ระบบงานpurple-btm-left.png purple-btm-right.png
ช่องทางเรื่องร้องเรียน

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เว็บข่าวสาร

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Go to DLIT
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เว็บดีมีประโยชน์


purple-btm-left.png purple-btm-right.png
centerb-left.png centerb-right.png