center-left.png center-right.png
ผู้บริหาร

นายสัญชัย พวงมาลี
ผอ. สพป.อุทัยธานี เขต 2

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
โครงสร้างเขต2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ผู้กำลังออนไลน์
bullet.gif บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

bullet.gif สมาชิกออนไลน์: 0

bullet.gif สมาชิกทั้งหมด: 109
bullet.gif สมาชิกใหม่: supervisor
blank.gif blank.gif
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.
blank.gif blank.gif
รอง ผอ.เขต 2

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
081-707-0401


นายวิชาญ โพธิวิจิตร
081-851-2852


นายแสงชัย ธรรมนิยม
095-490-2507


นายเสถียร อ่วมพรหม
095-307-3482
081-2330744


นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น
085-703-2363


นายวินัย พรมแจ่ม
081-887-8790
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ระบบงานออนไลน์


purple-btm-left.png purple-btm-right.png
วิธีสมัครสมาชิกและโทรศัพท์เขต 2
เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเว็บไซต์
1) ผู้สมัครต้องใช้ชื่อที่บ่งบอกตัวตนเป็นภาษาอังกฤษ
2) ผู้สมัครต้องระบุที่อยู่จริงเป็นภาษาไทย
3) ผู้สมัครโทรถึง 081-233-0744 เพื่ออนุมัติ
***เข้าระบบไม่ได้ติดต่อ
โทร. 081-233-0744

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-707-0401
นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
085-703-2363
นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
084-801-4099
กลุ่มนิเทศฯ
081-233-0745
นายอภิชิต ประสมทอง
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
081-233-0742
นายวิชาญ โพธิวิจิตร
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-851-2852
นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
086-934-0859
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
081-233-0741
นายเสถียร อ่วมพรหม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-307-3482
นายณัฐวุฒิ นกนวล
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
081-379-8687
กลุ่มอำนวยการ
056-531-356
088-586-5502
Fax 056-531-171
นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-887-8790
นางนุชรี ทองไทย
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
081-284-4504
กลุ่มนโยบายและแผน
056-531-408
081-233-0743
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
081-233-0743
นายแสงชัย ธรรมนิยม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-490-2507
นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-282-8808
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
081-233-0744
นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวตสอบภายใน
086-441-6918
หน่วยตรวจสอบภายใน
088-586-5503
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เมนู
blank.gif blank.gif
เว็บลิ้งก์

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ช่องทางเรื่องร้องเรียน

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เว็บข่าวสารpurple-btm-left.png purple-btm-right.png
ICT

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เว็บดีมีประโยชน์

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ปฏิทินปฏิบัติงานเขต2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ปฏิทินงานคัดกรองนักเรียนยากจน
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ภาพกิจกรรม เขต 2

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Slide picture to link website
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ข่าวสารการศึกษา

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ข้อมูลสารสนเทศ/ระเบียบกฏหมาย
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
รายงานการบริหารการเงิน เขต 2

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ข่าวสารการเมือง การปกครอง

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ขั้นตอนการสมัครเว็บไซต์
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
สาระกฎหมายน่ารู้
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ความก้าวหน้าโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐ
โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ได้นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ "อินเทอร์เน็ตประชารัฐ" ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยขณะนี้ได้ดำเนินการให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้ ดศ. พิจารณาจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ชายแดนก่อนเป็นลำดับแรก รวมทั้งมอบให้กระทรวงศึกษาธิการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตประชารัฐไปยังสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อประสานงานร่วมกับ ดศ. ต่อไป
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
"หมอธี"ชงบายพาสเงินมื้อเที่ยงเด็กถึงโรงเรียน
สกศ.ลงพื้นที่อุตรดิตถ์-ระนอง-ศรีสะเกษ พบสถานศึกษาจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน “หมอธี”เห็นชอบชงบายพาสเงินมื้อเที่ยงเด็กถึงโรงเรียน


คลิกอ่านต่อ...

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ศธ.จัดงานวันเด็กชาติ ใต้แนวคิด"เด็กเอ๋ย เด็กดี" "หมอธีระเกียรติ"ให้นั่งเก้าอี้
ศธ.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด เด็กเอ๋ย เด็กดี “ธีระเกียรติ” เผย มีกิจกรรม 4 โซน เปิดห้องทำงาน “รมว.ศธ.” ให้เด็กได้นั่งเก้าอี้ แจกของขวัญประกวดร้องเพลง “หนูน้อยแห่งวังจันทรเกษม”
อ่านต่อคลิก
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ตั้งสมัชชาจังหวัดดันปฏิรูปศึกษา "หมอจรัส"เผยหมดยุคใช้กลไกรัฐอย่างเดียว/ใส่ในร่างพ.ร.บ.ศึกษาชาติ
คกก.อิสระฯ หนุนแนวคิดใช้ภาคประชาสังคมระดับจังหวัดขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา “หมอจรัส” เผย รธน.เปิดช่องให้ภาคประชาชนมีบทบาท ย้ำสมัชชาการศึกษาต้องหลากหลายและกระจายอำนาจสู่ภูมิภาค โดยกำหนดบทบาทภาคประชาชนในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
อ่านต่อคลิก
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
สพฐ.ออกแนวทางปฏิบัติโรงเรียน "ครู"ลด"ให้การบ้าน"เด็กนักเรียน
สพฐ.ออกแนวปฏิบัติ ลดปริมาณการบ้าน เน้นบูรณาการระหว่งกลุ่มสาระ คำนึงถึงความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน พร้อมกำหนดเวลาที่ใช้ทำการบ้านในแต่ละวันแต่ละระดับชั้น ย้ำ ผอ.สพท.กำชับผู้บริหารสถานศึกษาให้ติดตามการให้การบ้านของครูอย่างเคร่งครัด


อ่านต่อคลิก


purple-btm-left.png purple-btm-right.png
จ่อชงแยกค่าน้ำ-ไฟออกจากรายหัวเด็ก
ศธ.เตรียมหาแนวทางบริหารจัดการเงินรายหัวเด็ก "บุญรักษ์" เผยเตรียมเสนอ กพฐ.ทบทวนอุดหนุนรายหัวเด็กเฉพาะร.ร.ขนาดเล็กใหม่ ส่วนตัวขอให้แยกค่าสาธารณูปโภคออกจากรายหัว

อ่านต่อคลิก...
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
คาดแก้คำสั่งคสช.สัปดาห์หน้า "หมอธี"ลั่นจำเป็นต้องปรับแก้เพื่อความสงบ/ไม่ให้กระทบถึงรร.-เด็ก
คาดเสนอแก้คำสั่ง คสช. ที่ 19/2560 ได้ในสัปดาห์หน้า “ธีระเกียรติ” เผย ขอหารือ รับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย ชี้อาจจะต้องมีการปรับแก้จำนวน ผอ.สพท.ที่เข้ามาเป็นกรรมการให้เทียบเท่ากับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นการคานอำนาจ ลั่นจำเป็นต้องดำเนินการปรับแก้ระเบียบ เพื่อให้เกิดความสงบ ไม่เช่นนั้นอาจเกิดความเสียหายต่อการศึกษา งานติดขัดล่าช้าไปไม่ถึงโรงเรียน

คลิกอ่านต่อ
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
centerb-left.png centerb-right.png