มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สนใจทางสายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โดย ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ น.ส.รัญจวน แจ่มจันทร์ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สนใจทางสายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ทุนการศึกษาของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี จำนวน 2,000 บาท ให้กับด.ช.ปิยะวัชร์ กุดแยง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

ภาพ/ข่าว: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา