การบริหารกองทุนสวัสดิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร. เกตุชญา วงษ์เพิก ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางขวัญเรือน โป้สูงเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เพื่อวางแผนการบริหารจัดการกองทุนฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน ณ ห้องประชุมอุทัยเทวา สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรม