ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ครั้งที่ 2

ภาพกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ของ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1, ผอ.กำแพงเพชร เขต 2, ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3, และ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรม