ประชุมวิเคราะห์กลั่นกรองจัดลำดับโครงการอาหารกลางวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมวิเคราะห์กลั่นกรองจัดลำดับ โรงเรียนที่เสนอของบประมาณโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ณ ห้องประชุมทางไกล สพป.อุทัยธานี เขต 2 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชมภาพกิจกรรม