การตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

การตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี ของ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2566

ภาพกิจกรรม