โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา

23 พฤษภาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในด้านการเงินการบัญชี ให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปใช้ในสถานศึกษา มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 130 คน ณ ห้องประชุมอุทัยธรรม สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรม