การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้งที่ 5/2566

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ดำเนินการจัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนายรณชัย ทัดช่อม่วง ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการดำเนินการบริหารงานบุคคลของ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ณ ห้องประชุมอุทัยเทวา สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรม