การประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETING

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 นำโดยนางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 และคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETING ณ ห้องประชุมอุทัยทิพย์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรม