การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 2

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 นำโดยนางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประธานการประชุม พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 ณ ห้องประชุมอุทัยทิพย์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรม