โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11 พฤษภาคม 2566 นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 มอบหมายให้นายวินัย พรมแจ่ม รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 นางวรลักษณ์ ปัทมเบญจกุล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วประชุมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับฟังคำชี้แจงและแนวทางในการดำเนินงานจาก สพฐ. ผ่านระบบ วิดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ ณ ห้องประชุมอุทัยทิพย์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรม