การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

11 พฤษภาคม 2566 นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 มอบหมายให้นายวิวัฒน์ ผลประเสริฐ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านระบบวิดิโอ คอนเฟอร์เร้นท์ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมอุทัยเทวา สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรม