สพฐ.ติวเข้มเครือข่ายการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ. โดยเป็นประธานเปิดการอบรมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ จาก สพฐ. มายังห้องราชาบอลรูม โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีนักประชาสัมพันธ์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 245 เขตทั่วประเทศ จำนวนผู้เข้ารับการอบรมกว่า 270 คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่การศึกษาและ สพฐ. โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล กระตุ้นภาพลักษณ์การประชาสัมพันธ์ สพฐ.ยุคใหม่ให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ด้วยสื่อสมัยใหม่ พร้อมเทคนิคการผลิตสื่อที่หลากหลาย อาทิ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยอินโฟกราฟิก Canva เทคนิคการผลิตสื่อด้วย Freepik เทคนิคการผลิตสื่อด้วย Capcut เทคนิคการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม Illustrator เป็นต้น อบรมระหว่างวันที่ 30 เมษายน-3 พฤษภาคม 2566
รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า หลังจากอบรมครั้งนี้แล้ว นักประชาสัมพันธ์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนางานด้านการสื่อสารด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถมากประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม อาทิ ดร.วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์ นักวิชาการอิสระ นักเขียน ผู้นำเสนอแนวคิดด้านการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ อาจารย์จิตปภา สุพันธะ ดร.สิริกานต์ ไชยสิทธิ์ อาจารย์รัตติการ อินทะวงษ์ อาจารย์ณัฐพงศ์ อาจศรี อาจารย์พหลยุทธ บุตรจู และคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา มาถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้…
[อ่านต่อ]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *