การปฏิบัติการจากทีมโคชชิ่ง (Coaching)

สพป.อุทัยธานี เขต 2 ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่ ในการโคชชิ่ง (Coaching) เพื่อประเมินผลงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จาก พิจิตร เขต 1 กำแพงเพชร เขต 2 นครสวรรค์ เขต 3 และอุทัยธานี เขต 2 เข้ารับการโคชชิ่ง (Coaching) ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง โดยมีคณะกรรมการซึ่งนำโดย ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธาน พร้อมคณะ มาให้คำแนะนำในการประเมินผลงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/14Niu5yg51zmaZFGjPWRJPgNwwSRsYu1b?usp=sharing