การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับจังหวัด

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับจังหวัด โดยในครั้งนี้สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน  ทั้งนี้ในพิธีเปิดการแข่งขันนายเผด็จ  นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และนางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  อนึ่งการจัดการแข่งขันจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 28 ถึง 31 มีนาคม 2566

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม