พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประธานในพิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ของโรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ไฟล์แนบ