การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประธานการประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอุทัยธรรม สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรม