พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2566

1 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2566 ประจำวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ผ่านทางช่อง OBEC Channel เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะบริหารของสำนักงาน เพื่อหารือข้อราชการต่าง ๆ และนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมอุทัยเทวา สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพเพิ่มเติม