การมอบเงินกองทุนสวัสดิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 มอบเงินกองทุนสวัสดิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ให้กับเด็กหญิงวีรนุช พูลเพิ่ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ที่ประสบเหตุอัคคีภัย จำนวน 3,000 บาท เป็นการช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้น

ภาพเพิ่มเติม