การแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 “อุทัยธานี เขต 2 เกมส์ ” โดยได้รับเกียรติจากนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

ภาพเพิ่มเติม