การแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มลานสัก 3 “ลานสัก 3 เกมส์ “

17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 มอบหมายให้นายวินัย พรมแจ่ม รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 และคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สพป.อุทัยธานี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มลานสัก 3 “ลานสัก 3 เกมส์ ” โดยได้รับเกียรติจากนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ภาพเพิ่มเติม