การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

19 มกราคม 2566 นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนและครูกีฬาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอุทัยเทวา สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพเพิ่มเติม