โครงการตลาดนัดโรงเรียนคุณภาพ ฯ

19 มกราคม 2566 นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประธานเปิดโครงการตลาดนัดโรงเรียนคุณภาพ ฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมทางด้านอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนระดับชั้นต่าง ๆ ที่นำมาแสดง โดยมีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ภาพเพิ่มเติม