กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำเดือน มกราคม 2566

9 มกราคม 2566 นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำเดือน มกราคม 2566 ด้วยการร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพืันที่การศึกษาสุจริต พร้อมรับฟังการชี้แจงข้อราชการ ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม/โครงการจากกลุ่มงานต่าง ๆ ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคาร 1 สพป.อุทัยธานี เขต 2

ไฟล์แนบ