การแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มหนองฉาง 4 “หนองบัวเกมส์”

5 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มหนองฉาง 4 “หนองบัวเกมส์” โดยได้รับเกียรติจากนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนวัดหนองบัว อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ภาพเพิ่มเติม