โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ครูเพื่อดูแลสุขภาพจิตนักเรียนในรูปแบบวิถีใหม่และสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับนักเรียนด้วย School Health HERO

22 ธันวาคม 2565 นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประธานการอบรมเสริมสร้างความรู้ครูเพื่อดูแลสุขภาพจิตนักเรียนในรูปแบบวิถีใหม่และสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับนักเรียนด้วย School Health HERO โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการดูแล คัดกรองสุขภาพจิตของนักเรียน มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 125 คน ณ ห้องประชุมอุทัยธรรม สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพเพิ่มเติม