การประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565

15 ธันวาคม  2565  นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประธานการประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญ  ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของ สพป.อุทัยธานี เขต 2 มีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจำนวน 150 คน  ณ ห้องประชุมอุทัยธรรม สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม