ปฐมนิเทศพนักงานราชการ

14 ธันวาคม 2565 นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2่ ปฐมนิเทศพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งนี้ได้ให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติราชการในตำแหน่งครูผู้สอนได้นำไปปฏิบัติ ณ ห้องประชุมอุทัยเทวา สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพเพิ่มเติม