รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล

เอกสารรายงาน