โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

13 ธันวาคม 2565 นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2่ ประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อแจ้งสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการอบรม การสรุปจำแนกข้อมูลนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย การสนับสนุนเงินสงเคราะห์ประเภทต่าง ๆ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมอุทัยธรรม สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพเพิ่มเติม