การจัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ รอบ 1 ปี

สพป.อุทัยธานี เขต 2 ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา และจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่บรรจุใหม่ ซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ได้มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้มีเกียรติในแวดวงการศึกษา พร้อมด้วย ข้าราชการครู ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษามาร่วมเป็นเกียรติอย่างมากมาย โดยมีนายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/140lxiU7Wt_5yo9XttIgUEWE7WroqwdT3?usp=sharing