การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และพนักงานจ้างเหมาบริการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ

27 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โดยนางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 และคณะกรรมการ ฯ ดำเนินการเลือกสรรและสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม