รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 เพื่อความโปร่งใสในการปฎิบัติราชการและเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล

เอกสารรายงาน