การติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4 พฤศจิกายน 2565 นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วย ผ.อ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน/การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 อ. บ้านไร่ จ. อุทัยธานี และในวันเดียวกันนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและนิเทศการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านสมอทอง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษาฯ ในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม