พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2565

19 ตุลาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 นำโดยนางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 และ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference ในรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2565 ประจำวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ และข้อมูลข่าวสารกิจกรรม ของ สพฐ. ณ ห้องประชุมอุทัยเทวา สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม