รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 และ รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 และ รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล

เอกสารรายงาน