การศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของสพป.จันทบุรี เขต 1

29 สิงหาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยกลุ่มนโยบายและแผน มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวินัย พรมแจ่ม รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอุทัยเทพ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม