การแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

1 กันยายน 2565 นายวันชัย  เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.ธัญชนก บรรยง รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม