การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อต่อต้านการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

31 สิงหาคม 2565 นายวันชัย  เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.ธัญชนก บรรยง รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อต่อต้านการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 130 คน ณ ห้องประชุมอุทัยธรรม สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม