โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ กิจกรรมตลาดนัดผลงาน ของเด็กบกพร่องพิการเรียนร่วม

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ กิจกรรมตลาดนัดผลงาน ของเด็กบกพร่องพิการเรียนร่วม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม